RODINNÉ DOMY

 


Karibik  - Carriacou

novostavba rezidence v karibské oblasti


Autor: Ing. arch. Lukáš Neumann

Realizace: 2011 - 2012


 Popis:

  • komplexní řešení od studie po realizaci
  • spolupráce s místním architektem na získání stavebního povolení
  • dispoziční řešení
  • výběry materiálů
  • rozmístění světel a ZTI
  • návrhy nábytku

Komplexní návrh rezidence. Na malém karibském ostrově ve svažitém terénu byla vystavěna rodinná rezidence. Základním požadavkem bylo navrhnout dům, který by svým výrazem co nejvíce odpovídal místním zvyklostem a splýval s okolní zástavbou, přičemž by zároveň dokonale splňoval provozní požadavky rodiny, maximálně využil výhledů do okolí, byl dostatečně provětrávaný, poskytl velké venkovní prostory na zastíněných terasách a umožnil pohodlný život v tropech. Zároveň dům musel splňovat veškeré technické požadavky, jako jsou ochrana před hurikány či dostatečně velký zásobník pitné vody.

Jedním ze zásadních požadavků bylo, aby stavba byla natolik jednoduchá, že ji bude schopna realizovat místní firma s místní mechanizací z běžně dostupných surovin a materiálů.