RODINNÉ DOMY

 


RD Praha 9 Počernice – přístavba rodinného domu


 Autor: Ing. arch. Lukáš Neumann

Realizace: 2010 - 2011


 Popis:

  • komplexní řešení od studie po realizaci

  • studie přístavby

  • dispoziční řešení přístavby a úprav stávajícího domu

  • výběry materiálů

  • výběry světel a ZTI

  • návrh a zajištění výroby vestavěného i volně stojícího nábytku

Komplexní návrh přístavby rodinného domu. K původnímu dvougeneračnímu rodinnému domu byl přistavěn zcela nový objekt, který měl za úkol vyřešit jak nedostatek prostoru, tak potřebu bezbariérového propojení se zahradou. Jednoduchá hmota přístavby skrývá ložnice, sociální zařízení a technické zázemí domu, hlavní obytný prostor a kuchyně jsou umístěny v původním domě. Spolu s realizací přístavby došlo také k úpravám dispozic interiéru stávajícího domu. Dům dostal také novou fasádu. Byly provedeny zahradní úpravy a zároveň byla rozšířena garáž jak o parkovací místa, tak o wellness zónu.

Přístavba byla pojata jako zcela svébytný prvek, propojený se stávajícím domem proskleným krčkem, který zároveň slouží jako vstupní prostor. Prvek prosklení svým výrazem navazuje na stávající skleněnou přístavbu rodinného domu skrývající bazén. Stejný prvek pak byl použit na úpravy vstupních prostorů stávajícího domu. Přístavba, zahradní úpravy a úpravy garáže jsou navrženy tak, aby zajistily dostatek soukromí na zahradě a vytvořily prostory pro příjemné soužití více generací.