SOUKROMÝ INTERIÉR

 


RD H 5, Praha 5 – Úpravy dispozičního řešení bytu


 Autor: Ing. arch. Lukáš Neumann

Realizace: 2011


 Popis:

  • úpravy dispozičního řešení

  • návrh rozmístění nábytku

Na základě konzultací s klientem bylo vyřešeno vnitřní uspořádání prostorů tak, aby odpovídalo jeho požadavkům na provoz a umožnilo lepší využití prostoru. Byla upravena dispozice a rozvrženo umístění nábytku. Na základě změny bylo navrženo nové umístění vývodů elektřiny a ZTI.

Vlastní výběr jednotlivých kusů nábytku i materiálové řešení je dílem klienta.