VEŘEJNÝ INTERIÉR

 


QED Group – rekonstrukce původních kanceláří v půdním prostoru


Autor: Ing. arch. Lukáš Neumann

Realizace: 2010


 Popis:

  • studie úpravy dispozičního řešení

  • výběry materiálů

  • návrh nového barevného řešení a spolupráce na grafickém řešení

  • výběry světel a spolupráce na návrhu osvětlení

  • návrh recepce a vestavěného nábytku

Vybudování nových kancelářských prostorů pro mladou rozvíjející se firmu.

Cílem bylo vytvořit příjemné pracovní prostředí pro společnost poskytující služby v oblasti rozvoje lidských zdrojů, vzdělávání, managementu a strategického rozhodování.

Nově pronajaté kanceláře v půdním prostoru nevyhovovaly plánovanému provozu firmy. Bylo zapotřebí dostat denní světlo do prostoru recepce a vytvořit příjemné a reprezentativní vstupní prostory, dostatečně přisvětlit kanceláře i chodby umělým osvětlením a celkově vytvořit vhodné prostředí jak v kancelářích tak místnostech pro práci s klienty.