VEŘEJNÝ INTERIÉR


Accenture Praha 5 – recepce a vstupní prostory, komplexní dodávka


Autor: Ing. arch. Lukáš Neumann

Realizace: 2012


Popis:

  • návrh recepčního pultu a prostorového řešení vstupního prostoru
  • výběry materiálů
  • výběry světel
  • návrh a zajištění výroby recepce

Stávající prostor recepce i vlastní recepční pult již neodpovídali svým vyzněním požadavkům firmy. Na základě konzultací s klientem byl navržen nový recepční pult odpovídající současným požadavkům na design i na provoz recepce. Byl vytvořen nový reprezentativní vstupní prostor. Kromě kontaktu s klienty pult poskytuje dostatek prostoru pro práci recepčních. Zároveň nabízí množství potřebných úložných prostorů skrytých před pohledy návštěvníků.