VEŘEJNÝ INTERIÉR

 


Stallergenes – kancelářské prostory 


 Autor: Ing. arch. Lukáš Neumann

Realizace: 2013 


Popis:

  • studie úpravy dispozičního řešení

  • výběry materiálů

  • návrh nového barevného řešení a spolupráce na grafickém řešení

  • výběry světel a spolupráce na návrhu osvětlení

  • návrh vestavěného nábytku

Cílem bylo vytvořit příjemné pracovní prostředí pro mezinárodní biofarmaceutickou společnost, která se specializuje na léčbu respiračních alergií.

Nově pronajaté kanceláře se složitým půdorysem nevyhovovaly plánovanému provozu firmy. Bylo zapotřebí dostat denní světlo do vnitřního prostoru dispozice, vytvořit příjemné a reprezentativní vstupní prostory, dostatečně přisvětlit kanceláře i chodby umělým osvětlením a vytvořit i vhodné sociální zázemí pro fungování firmy.